Rättviks kommun
Rättviks kommun
2015-12-29

Nyårshälsning från kommunalrådet

Gott Nytt År!
Rättvik fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Befolkningsantalet ökar sakta men säkert och vi är idag
10 777 invånare, vilket visar att Rättvik är en attraktiv ort att bo och verka i.

Att invånarantalet ökar är naturligtvis jättebra men det är också av
högsta vikt att vi är friska och mår bra, både fysiskt och psykiskt,
oavsett ålder. Därför är jag glad över att vi, trots Landstingets
besparingar, har möjlighet att fortsätta med vårt uppskattade
folkhälsoarbete.

Ska vår kommun fortsätta att växa måste vi nu satsa på bostadsbyggande. Under kommande år ska Lissbrändan, Persborgsområdet, Prästskogsvallen och andra centralt belägna områden färdigställas för bostadsbyggande. Ett stort ansvar ligger självklart på kommunen och vårt helägda fastighetsbolag, Rättviks Fastigheter AB, men kontakten med externa bostadsföretag och fastighetsägare kommer under 2016 att intensifieras för att vi tillsammans ska möjliggöra för bostadsbyggnation.

Det är ett par år sedan jag nu invigde idrottsplatsen på Prästskogsvallen och min förhoppning är att vi inom en snar framtid också ska kunna bygga bostäder och en trevlig lekplats på området. Jag ser framför mig ett fint bostadsområde med mötesplatser för små barn och deras föräldrar, ungdomar och äldre!

Barn och unga ligger mig varmt om hjärtat och det är med stor glädje vi kan konstatera att vi 2015 utnämndes till ”Dalarnas bästa grundskola”. Det är självklart ett gott betyg men arbetet måste fortsätta.  Vi har i kommunen ett flertal prioriterade mål just kring skolan. Ett av de viktigaste är att - elever som går ut grundskolan ska ha behörighet att söka till gymnasiet. En bra start i livet där barn och unga känner att de trivs och har inflytande samt en god utbildning är grunden till mycket!

De äldre i vår kommun blir allt fler. Att vår hemtjänst fungerar bra och att vi kan erbjuda valfrihet vad gäller boendeformer och aktiviteter tycker jag är viktigt. Viktigt är det också att våra äldre upplever sin vardag som positiv och att vi stöttar de anhöriga som gör en fantastisk insats.

Vi har det bästa företagsklimatet i Dalarna! (enligt Svenskt Näringslivs ranking 2015). Jag är givetvis glad och tacksam för den utveckling vi sett de senaste åren men förstår också hur viktigt det är att fortsätta förbättra förutsättningarna för våra företagare. Vi ska därför fortsätta att stödja det etablerade näringslivet men också arbeta aktivt med nyetableringar. Jag har sagt det många gånger förut men det tål att upprepas – ”Välmående företag skapar grunden för vår välfärd”.

Vi påverkas i allra högsta grad av oroligheterna i vår omvärld och av den pågående flyktingkrisen i Europa. Under hösten har vi i Rättvik tagit emot cirka 500 personer, många av dem barn. Kommunens socialsekreterare, skolans personal med flera har arbetat ”för högtryck”. Arbetat hårt har också flera frivilligorganisationer, kyrkorna, studieförbunden med flera gjort. Allt för att kunna ta emot våra nyanlända flyktingar på ett bra sätt.

Kom ihåg att det är tillsammans vi skapar det samhälle vi vill bo och verka i. Genom samarbete, nytänkande och mod skapar vi framtidstro, trygghet, en positiv anda och utrymme för framtidssatsningar. Låt oss se fram emot ett bra 2016 och ett stort tack till alla er som på olika sätt bidrar till ”vårt Rättvik”!

Annette Riesbeck
Kommunstyrelsens ordförande