Rättviks kommun
Rättviks kommun
2015-12-04

Pristagare 2015

Årets medarbetare 2015

Årets medarbetare 2015. Foto © Martin Litens.

Vid kommunfullmäktige den 3 december delades Rättviks kulturpris, Rättviks miljöpris och priset för Årets medarbetare ut.

Årets medarbetare

Medarbetarna inom RFAB:s parkverksamhet

Skötsel av våra planeringar och vackra blomsterarrangemang utförs av det kommunala bolaget RFAB. Efter att flera år i rad fått in nomineringar på medarbetarna inom parkverksamheten gör vi nu ett undantag och utser ett arbetslag utanför den kommunala nämndorganisationen som Årets medarbetare.

För visst är det som en av de som nominerat skriver: Att bibehålla ett vackert Rättvik är för mig som ett balsam för själen.

Årets kulturpris. Tin Gumuns klädd i rättviksdräkt.

Tin Gumuns. Foto © Martin Litens.

Rättviks kulturpris 2015

Tin Gumuns

Tin är en fantastisk eldsjäl som med sin enorma kämparglöd jobbar med att bevara och förvalta Karl Tövåsens fäbod i Rättviks kommun för att framtida generationer skall få ta del av vårt kulturarv, fäbodlivet.

Genom att varje sommar flytta sin verksamhet på gården ut till fäboden och där leva och bruka denna som man gjort i århundraden levandegör och utvecklar hon arvet som annars enbart skulle ha beskrivits i skrift.

Här jobbar hela familjen tillsammans med volontärer och anställd personal 12-14 timmar per dygn, 7 dagar i veckan för att hålla allt i gång. Tin Gumuns öppnar även upp fäboden för besökande turister för att de ska få möjligheten att se och smaka på det verkliga fäbodlivet.

Årets miljöpris. Margareta Wikström klädd i rättviksdräkt.

Margareta Wikström. Foto © Martin Litens.

Rättviks miljöpris 2015

Margareta Wikström

Miljöpriset 2015 går till Margareta Wikström som varit en stark kraft i många år inom naturvårdsarbetet. Margareta har drivit naturvårdsfrågor på både lokal, regional och riksnivå. Hon har varit länskonsulent för Naturskyddsföreningen i flera år och är ordförande för den lokala kretsen.

Margareta har ett stort engagemang för skogen och har initierat, stöttat och drivit på för skydd av skogsområden. Fokus har varit på att skydda den biologiska mångfalden på landskapsnivå men hon har också framhållit skogens värde för rekreation, välbefinnande och besöksnäring.

Margareta får Rättviks kommuns miljöpris 2015 för sitt stora naturvårdsengagemang, särskilt när det gäller skogsfrågor.