Rättviks kommun
Rättviks kommun
2015-11-30

Flyttanmälan direkt till Skatteverket framöver

En man och en kvinna bär en kartong.

Doug Olson/mostphotos.com

Den som ska flytta ska från och med nästa år alltid anmäla det direkt till Skatteverket, vilket nästan hälften gör redan i dag. Idag kan man även anmäla via Svensk adressändring, men avtalet som går ut vid årsskiftet kommer inte att förnyas.

– Redan idag flyttanmäler många direkt hos Skatteverket. Att även ha tjänsten via Svensk adressändring innebär en kostnad för skattebetalarna som vi inte längre tycker är motiverad, säger Sanela Sumic, projektledare på Skatteverket.

När en flyttanmälan har anmälts och registrerats hos Skatteverket, förmedlas den till myndigheter och andra som uppdaterar sina register via folkbokföringen. Däremot omfattas inte eftersändning av post. Det måste man även fortsättningsvis göra via Svensk adressändring.

– För framtiden ser vi att allt fler använder våra elektroniska tjänster som vi vill satsa på att utveckla ytterligare. Men att vi säger upp avtalet innebär inte att vi bannlyser papper. Det går bra att ladda ner blanketten för anmälan av flytt från vår webbplats också och skicka in, för den som så önskar, säger Sanela Sumic.

Under 2014 gjordes cirka en miljon flyttanmälningar. Cirka 45 procent av dem gjordes redan 2014 via Skatteverkets e-tjänster eller blankett, medan drygt hälften gjordes via Svensk adressändring. Genom att avtalet inte förlängs och vi istället enbart hänvisar till egna tjänsten frigörs resurser för andra utvecklingsinsatser.