Rättviks kommun
Rättviks kommun
2015-11-18

Linje 350 ny busslinje Rättvik och Grycksbo

Busstidtabell

För att snabba upp trafiken har Landstinget Dalarna beslutat att avlasta busslinje 132 som trafikerar Mora–Rättvik–Falun.

Från och med den 2 november 2015 stannar inte linje 132 i Bjursås och Grycksbo.

För att arbetspendlare och skolungdomar ska komma till och från skola respektive arbete har Rättviks kommun och Falu kommun beslutat att från och med den 2 november 2015 sätta in mellankommunal trafik (linje 350) på sträckan Rättvik–Grycksbo.

Linjen är anpassad till gymnasiependlingen och trafikerar Stiernhööksgymnasiet på norrgående morgonturer respektive södergående eftermiddagsturer. I övrigt följer linjen till stor del sträckningen för gamla linje 70, det innebär att bussen går genom Lerdal/Hantverksbyn via gamla Faluvägen.

Alla tidigare hållplatser på sträckan Rättviks resecentrum–Söderås återinförs.

Därefter görs ett stopp vid hållplats Mårtanberg riksväg 69. Ytterligare några riksvägshållplatser återinförs, exempelvis Norr Bertilsbo och Rexbo. Söder om Rexbo svänger linjen av och går genom Mårtsbo in till centrala Bjursås. Den södra ändhållplatsen för linje 350 är Grycksbo södra.

Linje 350
Busstidtabell