Rättviks kommun
Rättviks kommun
2015-10-30

Kommunalrådet om flyktingsituationen i Rättvik

Porträtt på Annette Riesbeck

Annette Riesbeck. Foto: © Martin Litens.

Jag vill redogöra för flyktingsituationen i vår kommun och berätta, vad vi gör, vad som är på gång och vad vi har för information just nu.

Vi har som ni vet under många år tagit emot ensamkommande flyktingbarn.
På Närheten, som boendet heter, bor idag 12 ungdomar från 16 år. Vi har dessutom 14 ungdomar i så kallad "utsluss", som tillhör verksamheten men de bor i egna lägenheter på väg ut i vuxenlivet.

Nu kommer det långt många fler ensamkommande barn än vi kan ta emot. 22 ungdomar finns idag på boenden som inte drivs i kommunens regi, en knepig och tidskrävande situation. Därför har socialförvaltningen varit i kontakt med och kommit överens med Stiftsgården om att hyra lokal. Målet är att starta verksamheten på Stiftsgården för ett 10-tal ungdomar, med början i december.

Vi har haft vuxna flyktingar och familjer i ungefär ett år. 35 vuxna asylsökande bor på Fyra Hästar och för en tid sedan anlände 112 personer till Turisthotellet. Av de 112 personerna är ungefär 45 barn i åldern 0–18 år. Barn- och utbildningsförvaltningen undersöker vilka av dessa barn som kan komma i fråga för förskola och skola.

Vad har vi i kommunen för ansvar och vad har vi för planer?

Givetvis har vi totalt ansvar för våra ensamkommande. För övriga boenden, som inte kommunen ansvarar för, har vi skyldighet att ombesörja skolgång. Vi måste även ge samhällsinformation och svenskundervisning (SFI).

Vi ska anställa en integrationssamordnare så fort det går. En person som har kontroll på allt vi som kommun måste veta. En person som kan söka pengar och dessutom samordna insatserna som vi och alla frivilligorganisationer gör.

Ett kommande politiskt beslut är att teckna ett avtal gällande flyktingmottagning för vuxna. Som vi vet kom det i veckan en uppgörelse mellan regeringen och allianspartierna. Den innebär bland annat att kommunerna ska ta emot flyktingar. Hur många får vi reda på i mitten av november.

Det är inte längre en fråga OM vi ska ta emot, nu gäller det att planera för HUR vi ska göra det på bästa sätt.


Nu har jag presenterat fakta. Jag vill avsluta med några personliga reflektioner i det här ämnet.

Vi ser en flyktingtillströmning till vår kommun som jag inte tror vi varit med om tidigare.

Det som skrämmer mig är inte människorna som kommer hit. Jag blir heller inte skrämd av det faktum att våra socialsekreterare jobbar för högtryck, eller skolpersonalen som febrilt försöker få till en bra skolgång och hemspråksundervisning – för det kan vi hantera!

Vi kan också hantera att vi måste låna ut lokaler för Röda Korsets klädinsamling, och vi kan hantera ökade öppettider på Rättviks kulturhus och så vidare.

Det som skrämmer mig är misstänksamhet, ryktesspridning, att vi ifrågasätter människors lika värde. Det som skrämmer mig är den senaste tidens attentat och bränder, inte här men i vår närhet.
Det som skrämmer mig är om de så kallade ”mörka krafterna” får fäste – för då är jag rädd för att vi inte längre kan hantera situationen!

Jag är rädd för att det som vi värderar så högt – tryggheten – den försvinner. Och den kommer inte bara att försvinna för de boende på Turisthotellet eller för de ensamkommande flyktingkillarna och personalen som jobbar där, den försvinner för oss alla!

Jag vet att vi som sitter i kommunfullmäktige tycker olika i den här frågan och det accepterar jag.  Men min förhoppning och det som jag vill avsluta med – det är att alla har en skyldighet att föregå med gott exempel och ta sitt ansvar. Då menar jag inte att vi alla ska gå ”man ur huse” och samla kläder och delta på språkcaféer, allt det som så många andra människor i vår kommun redan engagerar sig i – för det är upp till var och en av oss. Min önskan är att vi alla tänker på vad vi säger, hur vi agerar, och att vi bidrar till vår gemensamma trygghet.

Rättvik 2015-10-29    
Annette Riesbeck