Rättviks kommun
Rättviks kommun
2015-09-23

Flyktingar anländer snart till TuristHotellet i Rättvik

Bild på Turisthotellet i Rättvik.

TuristHotellet i Rättvik. Foto: © Martin Litens.

Migrationsverket informerade idag onsdag att TuristHotellet nu är besiktigat och godkänt som boende för flyktingar. Efter det brukar det dröja någon dag, eller bara några timmar, innan avtalet är påskrivet och klart. Därefter kommer hotellet att tas i bruk samma dag.

Enligt upphandlingen rör det sig om som mest 120 platser på TuristHotellet. Företaget som ansökt om att bedriva asylboende i TuristHotellet är MHM Restaurang AB.

Kommunens ansvar är begränsat till att erbjuda skolgång för barn till asylsökande som önskar att deras barn får skolgång i väntan på att deras ärende behandlats. För detta får kommunen ersättning enligt schablonbelopp fastställda av regeringen.

Migrationsverket är myndigheten som har huvudansvaret för de asylsökande. Migrationsverket ansvarar för deras försörjning och uppehälle under asylprocessen.

När en asylsökande kommer till Rättvik placerar Migrationsverket dem i ett boende och lämnar grundläggande information om asylprocessen men också om lagar och regler. Migrationsverkets regionkontor finns i Hedemora.

På kommunens webbplats finns mer information och relevanta länkar. Se Invandring och integration. Där hittar du också en lista med frågor och svar angående asylsökande. Listan kommer vi ändra och utöka kontinuerligt.