Rättviks kommun
Rättviks kommun
2015-09-02

Skolinspektionen granskar skolorna i Rättviks kommun

Pressmeddelande från Skolinspektionen publicerad 2 september 2015:

Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker och förvaltningen i Rättviks kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor och fritidshem. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö.

Tillsynen är en del av en genomgång av samtliga kommunala och fristående skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför 2015-2017. Tillsynen i Rättviks kommun beräknas vara klar i under hösten 2015.

Efter tillsynen kommer Rättviks kommun att få sex beslut på övergripande nivå om de utbildningsverksamheter som kommunen ansvarar för – grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, förskolan och fritidshemmet. För varje utbildningsverksamhet beskriver Skolinspektionen de eventuella brister som de ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att det sker.

Skolinspektionen kommer även att besöka och granska Boda skola F-5, Rättviksskolan 6-9, Rättviks grundsärskola, gymnasiesärskolan och Stiernhööksgymnasiet. Övriga kommunala skolor besöks inte i denna tillsyn. Skolorna kommer att få varsitt beslut där myndigheten redogör för de eventuella brister som de ansvariga måste åtgärda för att leva upp till skollagens krav.

Ta del av beslut

Alla beslut från tillsynen kommer att publiceras här:
Beslut och rapporterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta del av enkätresultat

Valet av vilka kommunala skolor som får besök grundas på tillgängliga uppgifter om skolorna, bland annat kunskapsresultat och elevers, föräldrars och lärares svar i en enkätundersökning som Skolinspektionen gjort vid samtliga skolor. Enkätresultatet för enskilda skolor, kommunala och fristående, finns här:
Statistik om Skolenkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Mer information om tillsynen, vad som granskas, vad som händer om det finns brister, med mera finns här:
Regelbunden tillsynlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För information

Anki Näckstam, ansvarig inspektör, 08-586 080 78, anki.nackstam@skolinspektionen.se

Presskontakt

Presstjänsten, 08-586 080 60