Rättviks kommun
Rättviks kommun
2015-08-26

Senaste nytt om algblomningen i Hosjön

Fredagen den 14 augusti hade samtliga vattenprover analyserats och badvattnet i Hosjön har klassats som tjänligt. Det innebär att vi släppte restriktionerna angående avrådan om bad på grund av algblomning. Om du ser kraftig algblomning så följ gärna vårt generella råd att inte låta små barn och husdjur bada just där.

Vid en inspektion den 11 augusti bedömdes mängden blommande alger fortfarande vara stor och provtagning på vattnets kvalitet utfördes. Vi har fått analyssvaren på proverna och arterna av de blommande algerna i sjön bildar inte toxiner och inga patogena bakterier påträffades.

Skyltarna om avrådan om bad har tagits ner och det anses säkert att bada i sjön.

Vi planerar att följa upp kvaliteten på vattnet under 2016.

Vid ytterligare frågor kontakta
Jeanette Back, Miljöinspektör, 0248-701 34.