Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram
2015-06-22

Skötsamma företagare premieras

Food hygiene & service raiting

Till sommaren har ett nytt betygssystem införts i Rättvik som tydliggör företagarnas prestationer i matsäkerhet och service. Betygssystemet gör det enklare för kunden att se och lita på restaurangens kvalitet.
Systemet ska fungera som en morot för krögarna att vidareutveckla livsmedelssäkerheten och servicenivån.

Trygghet och säkerhet en viktig faktor vid val av resmål

– Sveriges restauranger håller i regel hög kvalitet i trygghet, säkerhet och service till kunderna. Med ett officiellt betygssystem kan vi tydliggöra det. Flera studier visar att just trygghet och säkerhet är en av de viktigaste faktorerna för en turist inför valet av resmål, säger Martin Clarstedt, miljö- och byggchef hos Rättviks kommun.

Tydlighet är viktigt för vår turistiska utveckling

– Vi måste förstå att våra internationella gäster ofta kommer från länder där de är vana med den här tydligheten. Ett intyg som visar att restaurangen faktiskt är kontrollerad och håller en god nivå är ett steg framåt i vår turistiska utveckling och exportmognad, säger Markus Svensson, näringslivschef i Rättviks kommun.

Betygsystemet testas i Rättvik

Tillväxt och Tillsyn koordinerar och utvecklar det nya betygssystemet som testas i Rättviks kommun sommaren 2015. Därefter utvärderas systemet och införs skarpt under hösten.

Skötsamma företag premieras

Liknande betygssystem finns redan i andra länder men saknas i Sverige.
Systemet har tagits fram i samarbete med kommunens krögare. Betygssystemet bygger på frivillighet och är ett sätt att premiera skötsamma företag. Systemet skiljer sig från många andra system som bygger på principen om att varna kunder och avskräcka verksamheter från att göra fel.

Alla vill ha fem stjärnor

Victor Hård af Segerstad utanför sin restaurang Big Street.

Victor Hård af Segerstad. Foto: © Martin Litens.

Victor Hård af Segerstad äger restaurangen Big Street BBQ & Bar på huvudgatan i Rättvik och ser stora fördelar med ett betygssystem.

– Vi krögare kommer att pusha varandra till att bli ännu bättre, alla vill ha fem stjärnor. Gästerna kommer kanske att välja ett ställe som man tycker är säkert. Jag tror det här leder till att fler blir bättre på hygien utan att ha fått skäll först, säger Victor Hård af Segerstad.

Systemet består av fem stjärnor där varje stjärna motsvarar ett bedömningsområde. En restaurang kan få upp till fem stjärnor beroende på hur de klarar kraven för de områden som handlar om allt från säker hantering av livsmedel, hygien och infrastruktur till personalens utbildning och service gentemot gästerna.

– Vårt mål är att stimulera krögarnas vilja att göra rätt. Det är viktigt för hela samhället att folk inte blir sjuka och att besökarna får en positiv erfarenhet av besöket i Rättviks kommun, säger Martin Clarstedt.

Ytterligare ett steg att höja kvaliteten och utveckla samarbetet

Rättviks kommun och Tillväxt och Tillsyn har tidigare uppmärksammats för sin innovativa betalningsmodell för livsmedelsinspektioner. Det nya betygssystemet är ytterligare ett steg i att höja kvaliteten och utveckla samarbetet mellan kommuner och krögare.