Rättviks kommun
Rättviks kommun
2015-04-28

Rättviks grundskola i Sverigetopp!

Porträtt av skolchef Lars Kratz.

Skolchef Lars Kratz.

– Vi är verkligen stolta över att ha en väldigt bra grundskola, säger Rättviks skolchef Lars Kratz. Bland Sveriges 290 kommuner ligger vi på plats 4 respektive plats 6 i SKLs rapport Öppna jämförelser.


Rättviks kommun har klättrat uppåt år för år i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämförelse av samtliga kommuners skolresultat. Två topplistor finns numera. I den lista som bara jämför kommunala grundskolor hamnar Rättvik på plats 4 i Sverige. I listan där även fristående skolor tas med lägger sig Rättviks kommun på plats 6.

I de sammanvägda resultaten för kommunerna tar SKL i årets Öppna jämförelser hänsyn till socioekonomiska faktorer, utifrån ett så kallat modellberäknat värde. Det bidrar enligt SKL till en mer rättvisande jämförelse mellan kommunerna.

Rättviks kommuns skolchef Lars Kratz berättar engagerat att grunden till framgången är den fantastiska personalen men också ett målinriktat systematiskt kvalitetsarbete. Målen för arbetet är tydliga och högt ställda. En framgångsfaktor är också att man har låg omsättning på personal inom skolan i Rättvik.

– Vi är så klart jätteglada över att få ett kvitto på att grundskolan i Rättviks kommun håller mycket hög kvalitet. Men vi nöjer oss inte med det. Vårt mål är att bli ännu bättre, säger skolchef Lars Kratz.