Rättviks kommun
Rättviks kommun
2015-01-31

Två nyheter på Stiernhööksgymnasiet till hösten 2015

Flicka som klättrar i en elstolpe.

Sandra i elstolpen. Foto: © Leif Björ.

Lärlingsutbildning samt Naturbruk Individ och Delaktighet.

Lärling

Att Stiernhööksgymnasiet får utbilda elever inom Lärling innebär att Rättviks kommun nu kan erbjuda sina elever alla nationella yrkesprogram som finns – i lärlingsform.

De som går Lärling har teoretiska lektioner på skolan och är ute på en arbetsplats 2–3 dagar i veckan. Fördelen för eleverna som går Lärling är att de redan under studietiden får goda kontakter med arbetslivet och väldigt goda möjligheter att få jobb.

En elve sitter vi datorn.

Gustaf Halvarsson, lärling på el- och energiprogrammet. Foto: © Jeanett Rousu.


I dagsläget har Stiernhööksgymnasiet Lärlingsplatser på El- och energiprogrammet. Eleverna gör sin lärlingstid inom vatten/avfall och eldistributionsteknik. Lärlingsstudenter har alla haft jobb innan de ens tagit studenten!

Samarbete med företagare

Självklart innebär det att Stiernhööksgymnasiet utökar sitt samarbete med ortens och Dalarnas företagare. Redan idag har vi gott samarbete med företag inom VA/Avfall/Eldistribution men också genom det stora arbete studenterna gör med "Ungt företagande". 

Vilka företag de väljer att samarbeta med handlar om vilka inriktningar på sin lärlingsutbildning studenterna väljer.
"I dagsläget har intresse visats för Vård- och omsorgsprogrammet, Fordonsprogrammet, Hantverksprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.  I praktiken kan eleverna välja vilket nationellt program som helst så länge de läser det i lärlingsform," säger Lotta Persson utvecklare för Lärlingsutbildning.

Naturbruk - Individ och Delaktighet

Det här är också en ny utbildningsform som Stiernhööksgymnasiet erbjuder från och med hösten 2015. Det är en utbildning för ungdomar som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Till hösten kan de välja att gå inriktning Djur, Lantbruk och Häst.

Sandra Norén är samordnare på Individ och delaktighet och menar att i uppstartsskedet fokuserar vi på Naturbruksprogrammet och jobbar på att i framtiden öppna upp för fler program. På den här utbildningen har vi utarbetat ett helhetskoncept som omfattar både undervisningen, boendet och den sociala samvaron för elever med diagnos. Det här är en unik utbildning som endast finns på ett annat naturbruksgymnasium i Sverige, Plönninge i Halland.
"Vi har självklart haft mycket kontakt med varandra och hämtat inspiration från deras lyckade resultat" säger Sandra.

För mer information

Kontakta Lotta Persson 0248-70 276

Foto: Sandra i elstolpen: Leif Björ, lärare på El- och Energiprogrammet/Lärling Foto: Gustaf Halvarsson: Jeanett Rousu