Rättviks kommun
Rättviks kommun
2015-01-31

Syn- och hörselinstruktör

Porträttbild.

Elisabeth Johansson. Foto: © Martin Litens.

Anhörigstöd/Träffpunkt Bukettens verksamhet erbjuder från och med den 2 februari en ny service. Elisabeth Johansson har utbildat sig till syn- och hörselinstruktör.
Den nya arbetsuppgiften ingår i hennes  tjänst på Buketten.

Det är Elisabeths lyhördhet för kommuninvånarnas behov av hjälp och information till de som har syn- och/eller hörselproblem som är bakgrunden till att Buketten nu kan erbjuda den här servicen.

Hörselinstruktör

– Som hörselinstruktör är det viktigt att motivera personen att använda sin hörapparat. Här kan jag jag ge råd och stöd för den enskilde säger Elisabeth.

– Ibland kan det vara svårt att rengöra, byta slang och batterier själv och då ska du höra av dig, så  hjälps vi åt.

Elisabeth kan även utföra enklare felsökning om inte hjälpmedlet fungerar på ett bra sätt.

Det är viktigt för Elisabeth att kontinuerligt ha kontakt med personalen både på boenden och i hemtjänsten, så att de vet hur de ska kunna hjälpa och att även de kan ta kontakt med henne.

– Det är bra om du ringer och bokar tid för besök . Om du har svårt att ta dig till Buketten, så bokar vi in ett hembesök. Servicen kan jag även utföra i hemmet.

Syninstruktör

Som syninstruktör vill Elisabeth ge hjälp till självhjälp. Det innebär att ni tillsammans märker upp saker i vardagsmiljön, till exempel spisen, garderoben, tvättkorgen eller annat som kan underlätta tillvaron.

– Vi kan träna  förflyttning både ute och inne. En annan viktigt uppgift för mig är att informera personal och anhöriga om vad de ska tänka på.

Servicen är kostnadsfri och Elisabeth samarbetar med både syn- och hörselcentralen.

– Det känns som viktigt i min roll som syn- och hörselinstruktör att informera allmänheten om vad de ska tänka på i umgänget med en syn- och/eller hörselskadad.

– Den första tisdagen, med början den 3 februari, finns jag i Furudal och Boda.