Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Nyheter

 • Informationsträffar om el och elabonnemang

  Välkommen till en studiecirkel om el och elabonnemang. Det är Energi- och klimatrådgivningen i Dalarnas åtta nordligaste kommuner som tillsammans med Studiefrämjandet bjuder in till studiecirkeln. Träffarna genomförs digitalt i Microsoft Teams den 1 och 15 februari klockan 18 till 20.
 • Rättvikare ger toppbetyg i senaste medborgarundersökningen

  I Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning 2021 hamnar Rättviks kommun högt upp i samtliga fyra huvudkategorier bland de 161 kommuner som deltagit. I enkäten får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.
 • Reducerade öppettider på Rättviks kulturhus

  Rättviks kulturhus stänger onsdagar och söndagar fram till och med 13 februari på grund av omplacerad personal. Anledningen till att personal omplaceras är att det just nu råder mycket ansträngt läge inom vården.
 • Ny lag mot ringa nedskräpning

  Från och med den 1 januari 2022 kan den som slänger småskräp som till exempel fimpar, prillor eller tuggummi på marken få en bot på 800 kr.
 • Reparationsarbete i vattenverket i Rättvik

  Dala Vatten och Avfall utför reparationsarbete i vattenverket i Rättvik under natten mot onsdagen den 19 januari.
 • Företagsstafetten besöker Kangs Krut

  Nu är Företagsstafetten i gång igen och vårt första besök 2022 äger rum på Hotell Lerdalshöjden där vi träffar Kang Fredriksson som driver företaget Kangs Krut.
 • Vi påminner om att undvika besök på särskilt boende

  Just nu är smittspridningen av covid-19 väldigt hög i Rättviks kommun och det pågår ständig smittspårning i våra verksamheter. Vi påminner dig därför att undvika besök och kontakt med våra äldre i särskilt boende.
 • Rättviks kommunkarta

  Nu finns Rättviks kommunkarta som visar kommunal och annan samhällsnyttig information på kommunens webbplats. I dag finns det information om till exempel detaljplaner, kommunala fastigheter och vägar, skolor, förskolor med mera.
 • Delar av Storgatan stängs när julbelysningen tas ned

  Tisdag den 18 januari stängs delar av Storgatan när julbelysningen tas ned.
 • Kommunalt VA till byn Backa

  Projektet med kommunalt vatten och avlopp (VA) till Backa har startat. Länsstyrelsen i Dalarnas län har förelagt Rättviks kommun att detta projekt ska vara klart senast den 1 januari 2026.
 • Du som är 65 år eller äldre har möjlighet att tycka till om äldreomsorgen

  Under vecka två skickas undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” ut till personer som är 65 år eller äldre och som är beviljade äldreomsorg. Det är en nationell undersökning som görs via Socialstyrelsen.
 • Ungdomens hus Wasaborg hålls stängt tillsvidare

  Enligt beslut av krisledningsgruppen kommer ungdomens hus Wasaborg hållas stängt tillsvidare på grund av det nuvarande läget med smittspridningen av covid-19.