Rättviks kommun
Rättviks kommun

Nyheter

 • Grävning för fiber framför banken

  Tisdag 22 september pågår grävning för fiber framför banken.
 • Tack till er som öppnade upp verksamheten för kommunens ungdomar

  Vi vill rikta ett stort tack till de nya anordnare som på kort tid öppnade sina verksamheter för kommunens ungdomar. Vi hoppas att vi kan fortsätta samarbetet nästa år samtidigt som vi återupptar samarbetet med tidigare anordnare. Alla ni behövs.
 • Rengöring av imkanaler i privatbostäder

  Rättviks sotningsdistrikt och räddningstjänsten får just nu många samtal från kommuninnevånare angående frågor gällande rengöring av imkanaler.
 • Ansök till rådet för ungdomsfrågor

  Rådet för ungdomsfrågor består av åtta unga mellan 13–19 år och tre politiker. Tillsammans får rådet prioritera och tycka till i samhällsfrågor som rör ungas hälsa.
 • Service angående prov­tagning av dricks­vatten återupptas

  Rättviks kommuns service angående vattenprover för enskilda invånare i kommunen återupptas. Flaskor för provtagning kan endast hämtas efter beställning. På grund av pågående pandemi tar vi inte emot spontana besök.
 • Beskärning av björkar

  Tisdag 8 september påbörjas beskärning av björkarna på HSB-gatan och Storgatan.
 • Vattenledningsnätet spolas

  Vecka 37 spolas vattenledningsnätet i Rättvik. Spolning av ledningsnätet görs regelbundet för att hålla god vattenkvalitet.
 • Kungörelse

  Miljö- och byggnadsnämnden i Rättviks kommun har 2020-08-26 beviljat marklov för aktivitetspark på fastigheten Lerdal 77:2 (Helsingland), dnr B-2020-46, MOB § 67.
 • Gärdebyns rastplats justeras

  Under kommande två till tre veckor justeras grusvägen på Gärdebyns rastplats mellan Faluvägen och Riksväg 70.