Rättviks kommun
Rättviks kommun

Nyheter

 • Ändrade rutiner på grund av den extrema värmen

  På grund av den extrema värmen har socialförvaltningen i Rättviks kommun beslutat att göra omprioriteringar i äldreomsorgen av vissa arbetsuppgifter inom hemtjänsten.
 • Lukt av brandrök i Rättviks kommun

  Räddningstjänsten i Rättviks kommun har fått många larm om röklukt från flera håll i kommunen. Kraftig röklukt förekommer nu i ett stort område i Dalarna. Röklukten härrör från de större skogsbränder som härjar i Jämtland, norra Dalarna samt Hälsingland.
 • Råd till allmänheten information vid värmebölja

  Råd till äldre och anhöriga. Syftet är att undvika negativa hälsoeffekter framför allt i den äldre befolkningen vid värmebölja/ höga temperaturer.
 • Rättviks utomhusbad har utmärkt vattenkvalité

  Kommunens miljö- och byggenhet gör årliga provtagningar av vattenkvalitén vid ett flertal utomhusbad runt om i kommunen. De sensate proverna visar att det går alldeles utmärkt att bada vid alla de kontrollerade utomhusbaden.
 • Sök bidrag för radonsaneringsåtgärder

  Från och med 1 juli 2018 kan småhusägare söka radonbidrag för radonsaneringsåtgärder.