Rättviks kommun
Rättviks kommun

Nyheter

 • Ändrade rutiner på grund av den extrema värmen
  2018-07-24 | På grund av den extrema värmen har socialförvaltningen i Rättviks kommun beslutat att göra omprioriteringar i äldreomsorgen av vissa arbetsuppgifter inom hemtjänsten.
 • Lukt av brandrök i Rättviks kommun
  2018-07-20 | Räddningstjänsten i Rättviks kommun har fått många larm om röklukt från flera håll i kommunen. Kraftig röklukt förekommer nu i ett stort område i Dalarna. Röklukten härrör från de större skogsbränder som härjar i Jämtland, norra Dalarna samt Hälsingland.
 • Råd till allmänheten information vid värmebölja
  2018-07-17 | Råd till äldre och anhöriga. Syftet är att undvika negativa hälsoeffekter framför allt i den äldre befolkningen vid värmebölja/ höga temperaturer.
 • Vattenbrist och bevattningsförbud
  2018-07-16 | Det kommunägda bolaget Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) meddelar att följande veckor och platser råder det bevattningsförbud:
  Rättvik: (Vikarbyn-centrala Rättvik-Tina-Utby-Söderås) vecka 30-31

 • Rättviks utomhusbad har utmärkt vattenkvalité
  2018-07-16 | Kommunens miljö- och byggenhet gör årliga provtagningar av vattenkvalitén vid ett flertal utomhusbad runt om i kommunen. De sensate proverna visar att det går alldeles utmärkt att bada vid alla de kontrollerade utomhusbaden.
 • Sök bidrag för radonsaneringsåtgärder
  2018-07-16 | Från och med 1 juli 2018 kan småhusägare söka radonbidrag för radonsaneringsåtgärder.