Rättviks kommun
Rättviks kommun

Nyheter

 • Världen släcker för klimatet. Släcker du?

  Den 24 mars genomförs den globala klimatkampanjen Earth Hour. Årets tema är ”One Planet Life- ett hållbart liv på vår enda planet”. Rättviks kommun deltar genom att släcka kommunhuset och Långbryggan.
 • Prognosen och förberedelser i Dalarna inför årets vårflod

  När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag, detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. I år är det ovanligt mycket snö i Dalarna och risken för en kraftig vårflod är därför större än på många år.
 • Rättviks kommun söker bostäder för nyanlända vi ska ta emot i år

  Kanske har du bostaden vi söker?
 • Vi behöver bli fler lärare. Nu finns chansen för dig som saknar lärarexamen

  Utbilda dig till lärare samtidigt som du jobbar hos oss. Tillsammans med Högskolan Dalarna och ett trettiotal kommuner i och kring Dalarna har Rättviks kommun tagit fram två unika utbildningsmöjligheter. Välkommen på informationsträff den 26 mars så får du veta mer.
 • Barnolycksfallsutbildning 15 mars

  Kursen är avsedd för alla som vill lära sig hur man agerar vid luft- och hjärtstopp på barn. Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn 0 år till pubertet.
 • Åtgärder vidtas vid Nyhedsskolan

  Fastighetsägaren RFAB (Rättviks fastigheter AB) meddelar att de utför följande åtgärder:
 • Nu är miljöutredningen för Nyhedsskolan klar

  I dag har en oberoende konsult redovisat en sammanfattning av den miljö- och fastighetstekniska besiktning som nyligen gjorts på Nyhedsskolan. Konsulterna konstaterar att ingen hälsofara finns för personal och elever på skolan. Däremot finns det ett antal anmärkningar som bör åtgärdas gällande fastigheten. En handlingsplan med åtgärder tas nu fram utifrån dagens redovisning.
 • Är du mellan 20-25 år och vill få till en förändring av ditt liv?

  Ami Look jobbar med projektet Fokus 20-25 i Rättvik, Leksand och Gagnef. Hon söker dig mellan 20-25 år som vill få till en förändring av ditt liv.
 • Ungdomar får bestämma om Rättviks framtid

  70 ungdomar mellan 12–18 år bjöds tidigare in för att vara med och prioritera vad som är viktigast i kommunens hållbarhetsarbete. Politikerna i kommunstyrelsen lyssnade noga och nyligen klubbades prioriteringen enligt ungdomarnas åsikter.