Rättviks kommun
Rättviks kommun

Nyheter

  • Hållbarhetsarbete i ord och handling
    2016-03-24 | Vår historia och nutid har skapat väldigt goda förutsättningar för att trivas, växa och må bra i Rättvik. Men bakom hörnet väntar utmaningar, för såväl vår kommun som världen i stort. Hur kan vi skapa en hållbar utveckling där vi använder våra gemensamma resurser på ett förnuftigt sätt – utan att äventyra framtiden?
  • Lysande!
    2016-03-09 | Dala Energi har på uppdrag av Rättviks kommun påbörjat ett större byte av belysningsarmaturer. Kommunen sparar pengar på underhåll och energikostnader genom att byta från kvicksilverlampor till LED-lampor.