Rättviks kommun
Rättviks kommun

Nyheter

 • Gunilla Hammar föreläste vid kungahuset
  2014-12-26 | Gunilla jobbar till vardags vid Rättviks elevhälsa.
  Nu var hon inbjuden som föreläsare till seminariet i Bernadottebiblioteket på Stockholms slott. Temat på seminariet var skolans betydelse för att motverka
  utanförskap. Syftet var att lyfta goda exempel och att samla olika intressenter för inspiration.

 • Oscar Fredriksson och Ola Granholm ansluter till Tillväxt och Tillsyn som förstudieledare
  2014-12-17 | Rättvik, Åre och Gotland har tillsammans med bransch-organisationerna Visita, LRF och Svensk Handel inlett en förstudie. Förstudiens syfte är att analysera utvecklings-möjligheterna för destinationsutveckling kopplat mot kommunernas/regionens myndighetsroll. Förstudien kommer att kännetecknas av innovationshöjd, juridik och företagsamhet kopplat till turism och besöksnäring.
 • Rättvik Åre Gotland – ingår unikt samarbete för destinationsutveckling
  2014-12-17 | Rättviks kommun har i flera år arbetat med konceptet Tillväxt och Tillsyn, för att skapa bättre företagsklimat och högre säkerhet, kvalitet och miljö på orten. Konceptet har omskrivits i media över hela landet och kommunen står som gott exempel enligt flera branschorganisationer i Sverige.
 • Rättviks kommun vinnare av Utmaningen 2014
  2014-12-11 | Länsstyrelsen Dalarna prisade i dagarna Rättviks kommun för deras föredömliga arbete med att hålla skolgårdarna rökfria.
  Det vinnande konceptet har varit en bred samverkan i det förebyggande arbetet.

 • Rättviks kommun premieras för sin ekomat
  2014-12-11 | Under många år har politiker och anställda vid Rättviks kommun arbetat för att öka andelen lokalproducerad och ekologisk mat. Kommunen tillhör nu de i Sverige som serverar mer än 25 procent ekologisk mat i de kommunala köken.
 • Köttbullsmaskinen gör succé
  2014-12-11 | Kommunens nyinköpta färsformare sprider glädje bland kökspersonal och matsalsgäster. Nu är det egen produktion och ekologiskt som gäller även för färsprodukter.