Tobaksfria nikotinprodukter

För att du som detaljhandel ska få fortsätta med försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla er verksamhet till Miljö- och byggenheten.

Anmäl er verksamhet genom att fylla i blanketten "Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter" och skicka in denna tillsammans med ert egenkontrollprogram. Förslag på egenkontrollprogram finns tillsammans med blanketten.

Anmälan ska lämnas in till Miljö- och byggenheten senast 1 augusti 2022.