Rättviks kommun
Rättviks kommun

Folköl, tobak och e-cigaretter

Du ska anmäla verksamheten till kommunen. Du har även skyldighet att utöva tillsyn samt utarbeta ett program för egenkontroll. Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift.

Folköl

Krav för att få sälja och servera folköl

  • Anmälan till kommunen där försäljning eller servering ska ske.
  • Verksamheten ska bedrivas i lokal som är avsedd för stadigvarande livsmedelsverksamhet och att försäljning av matvaror sker i lokalen.
  • Försäljning eller servering får inte ske till personer under 18 år.
  • Den som bedriver försäljning och servering av folköl ska utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn).

Anmälan och egenkontroll

För att få sälja och servera folköl ska anmälan göras till Rättviks kommun. Anmälan ska även lämnas vid ägarbyte eller upphörande av försäljningen. Försäljning eller servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts.

Den som bedriver försäljning eller servering av folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning och servering av folköl.

För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program som skickas in till Rättviks kommun tillsammans med anmälan. Blanketter för anmälan och egenkontrollprogram finns i vårt blankettarkiv.

Tobak

Krav för att få sälja tobak

  • Anmälan till kommunen där försäljning ska ske.
  • Den som säljer tobaksvaror måste förvissa sig om att köparen uppnått 18 års ålder.
  • Den som säljer tobaksvaror ska utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn).

Anmälan och egenkontroll

För att få sälja tobak ska anmälan göras till Rättviks kommun. Anmälan ska även lämnas vid ägarbyte eller upphörande av försäljningen. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts.

Den som bedriver försäljning av ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning av tobaksvaror.

För egenkontrollen ska finnas ett särskilt program som ska skickas in till kommunen tillsammans med anmälan. Blanketter för anmälan och egenkontrollprogran finns i vårt blankettarkiv.

Kommunen tillsammans med polismyndigheten är ansvariga för tillsynen över försäljningen av tobaksvaror. Vid tillsyn kontrolleras bland annat att tobak inte säljs till personer under 18 år och att produkterna har rätt märkning.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Krav för att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare

  • Anmälan till kommunen där försäljning ska ske
  • Den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste förvissa sig om att köparen uppnått 18 års ålder.
  • Den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn).

Anmälan och egenkontroll

För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmälan göras till Rättviks kommun. Anmälan ska även lämnas vid ägarbyte eller upphörande av försäljningen. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts.

Den som bedriver försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning.

För egenkontrollen ska finnas ett särskilt program som ska skickas in till kommunen tillsammans med anmälan. Blanketter för anmälan och egenkontrollprogran finns i vårt blankettarkiv.

Blankettarkiv

Gällande taxaPDF

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
Fax 0248-70 127
miljo.bygg@rattvik.se

Handläggare
Jennie Prans (föräldraledig från och med februari 2018)

Christoffer Knapp (tillgänglig måndagar)
0248-70 148

Besöksadress
Näringslivskontoret, Masvägen 5
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik