Rättviks kommun
Rättviks kommun

Fokus 16–25, Ungdomscoach

Är du 16–25 år och vill få till en förändring av ditt liv? Då kan vår ungdomscoach hjälpa dig att komma igång med förändringen utifrån ditt specifika behov.

Fokus 16–25 är en fortsättning på projektet Fokus 20–25, som under 2018 genomfördes i Leksand, Gagnef och Rättviks kommuner.

Fokus vänder sig till unga vuxna i åldersgruppen 16-25 år som inte är i egen försörjning eller studier och riskerar eller befinner sig i ett utanförskap.

Målsättningen med projektet är att minska utanförskapet och öka drivkraften/ motivationen hos de unga som ”fastnat” eller riskerar att hamna i ett utanförskap. Genom att stödja den unge utifrån dennes specifika behov har det visat sig att den unge kommer snabbare igång med sin vuxenlivsprocess.

Hur ofta och länge går man i coachning?

Det beror helt på den unges egen önskan och behov. Coachningen bygger på att man som ung är aktivt och vill nå en förändring i sin livssituation. Därmed avgör man själv hur ofta och länge man vill gå i coachning.

Coachning vad är det?

Coachning innebär att man utgår från den unges egen önskan om förändring av sin livssituation. I samtalen formulerar man sin framtidsvision om ett oberoende vuxenliv.

Hur det kan se ut beror på situation och person

För vissa kan det innebära att man efter en tid när man känner sig mogen vill prova att praktisera inom ett yrkesområde man är intresserad av. Eller att man kommer igång med en fritidsaktivitet för att bryta sitt utanförskap. Eller att man vill återuppta sina studier men i en annan studieform.

Projektet vänder sig också till anhöriga som kan behöva stöd för sin livssituation. Anhöriga är nyckelpersoner i att ge sina unga stöd men det är inte alltid lätt att veta hur man skall agera och vilket stöd man kan få. Det är också genom anhöriga som de flesta unga ”hittats” och kan få erbjudande om coachning.

Vilket stöd kan anhöriga få?

För många anhöriga är det första gången man berättar för någon utomstående om hur man har det i sin familj. Ibland räcker det med att man har någon som lyssnar när man berättar om sin livssituation. Man kan också som anhörig få stöd för att komma vidare i kontakter med myndigheter om det finns behov av detta.

Anhörigkonsulenten

Anhörigkonsulenten i kommunen är också en viktig resurs och som har möjlighet att erbjuda enskilda samtal eller gruppsamtal för att anhöriga.

Familjerådgivningen kan också erbjuda samtalsstöd.

”Hemmasittare”, UVAS, NEETs, Hikikomori

Ovanstående är några exempel på benämningar på ett globalt fenomen med ”unga som befinner sig i ett utanförskap”. Det är inte på något sätt unikt för vår del av världen. Dessutom finns det i alla socioekonomiska grupper i samhället.

En specifik orsak har inte kunnat fastställas utan det är flera orsaker kopplade till varandra som skapar detta fenomen.

Därför skall man som anhörig och ung inte känna skuld och skam utan ta hjälp och stöd för att förändra sin livssituation.

Tveka inte att höra av dig!

Kontakt

Ungdomscoach i Rättvik, Leksand och Gagnef
Ami Look
Ungdomscoach FOKUS 16-25
Telefon: 0247-80 153
Mobil: 070-373 46 12 (sms)
E-post: anne-marie.look@leksand.se