Rättviks kommun

Flytta ditt företag hit

Bagare som lägger in bröd i en bakugn.

Jönsgårdens bageri. Foto © 2012: Magnus Andersson

Rättviks kommun är en företagsvänlig kommun som arbetar med flexibla lösningar för dig som är intresserad att etablera dig i Rättvik.

Näringslivskontoret leder en etableringsgrupp där vi med våra kollegor på andra enheter arbetar med mark, lokaler och rådgivning för att nämna några områden som kan bli aktuella för en flytt hit.

Ditt ärende lyfts i denna grupp, om så önskas, för en så effektiv och smidig hantering som möjligt.

Vanliga motiv till att entreprenörer etablerar sig här är våra fantastiska bomiljöer, vårt utbud av events, vår natur och den positiva stämning som finns i näringslivet.

Vi på näringslivsenheten är din ingång i kommunen och en bra första kontakt oavsett vilken verksamhet eller bransch du tillhör.

Kontakt

Näringslivschef
Helena Back
0248-70 512

Företagsrådgivare/
Projektet F7
Per Segerstéen
0248-70 391

Besöksadress
Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Näringslivsenheten
795 80 Rättvik