Fakta om näringslivet 

Rättviks näringsliv består av drivkraften från hundratals entreprenörer och småföretagare. Hos oss finns inga stora företag. Definitionsmässigt brukar det räknas som att gränsen för ett "stort företag" är 50 anställda eller fler.

Meteoritnedslag

Berättelsen om Rättviks näringslivs framväxt har sin grund i det enorma meteoritnedslag som inträffade här för ungefär 377 000 000 år sedan. Effekten av nedslaget blev en kalkrik jord som var bra för jord- och skogsbruk, liksom brytning och bränning av kalk.

Järnvägen kom till Rättvik

I slutet av 1800-talet kom järnvägen till Rättvik. Den gav förutsättningar till turistnäringen som idag är grunden för många företag i kommunen. Människorna i bygden fann alla möjliga sidosysslor till sina jordbruk och gästerna togs väl omhand.

Största branscher i Rättviks kommun

Idag är våra största branscher bygg, detaljhandel, areella näringar, företagstjänster och sist men inte minst besöksnäring. Besöksnäringen utgör grund för många av de andra näringarna och vi brukar därför säga att den är vår största och viktigaste bransch.

I Rättviks kommun finns små fina industrier

I Rättvik finns även små fina industrier, med allt från tillverkning av trappor till avancerade automatiserade styrsystem.

Vår ambition är att vara bäst

Rättviks kommun har en ambition om att vara den bästa kommunen att driva ett företag i. Tillsammans med näringslivet har vi arbetat hårt för att stärka vi-känslan på orten och skapa förutsättningar för ett riktigt bra företagsklimat.

I de flesta mätningar om företagande, förädlingsvärden, företagsklimat och liknande har vi tagit stora steg framåt de senaste fem åren. Vi har en bra och enkel dialog och ses ofta i gemensamma möten och liknande.

Särskilt glädjande är de positiva siffrorna som gäller andelen unga företagsamma personer inom näringslivet. Rättviks kommun är bäst i länet och andelen unga ökar från år till år.

Kontakt

Per-Johan Backlund

Postadress
Rättviks kommun
Näringsliv
795 80 Rättvik