Rättviks kommun

Fakta om näringslivet 

Rättviks näringsliv består av drivkraften från hundratals entreprenörer och småföretagare. Hos oss finns nämligen inga stora företag, då det definitionsmässigt brukar räknas som att gränsen för detta går vid 50 anställda eller fler.

Berättelsen om Rättviks näringslivs framväxt har sin grund i det enorma meteoritnedslag som inträffade här för ungefär 377 000 000 år sedan. Effekten av nedslaget blev en kalkrik jord som var bra för jord- och skogsbruk, liksom brytning och bränning av kalk.

I slutet av 1800-talet kom järnvägen till Rättvik. Den gav förutsättningar till turistnäringen som idag är grunden för många företag i kommunen. Människorna i bygden fann alla möjliga sidosysslor till sina jordbruk och gästerna togs väl omhand.

Idag är våra största branscher Bygg, Detaljhandel, Areella näringar, Företagstjänster och sist men inte minst Besöksnäring. Besöksnäringen utgör grund för många av de andra näringarna och vi brukar därför säga att den är vår största och viktigaste bransch.

Men i Rättvik finns även små fina industrier, med allt från tillverkning av trappor till avancerade automatiserade styrsystem.

Rättviks kommun har en ambition om att vara den bästa kommunen att driva ett företag i. Tillsammans med näringen har vi arbetat hårt för att stärka vi-känslan på orten och skapa förutsättningar för ett riktigt bra företagsklimat.

I de flesta mätningar om företagande, förädlingsvärden, företagsklimat och liknande har vi tagit stora steg framåt de senaste fem åren. Vi har en bra och enkel dialog och ses ofta i gemensamma möten och liknande.

Särskilt glädjande är de positiva siffrorna då det gäller andelen unga företagsamma personer inom näringslivet. Där ligger Rättvik bäst till i länet och andelen unga ökar från år till år.

Kontakt

Näringslivschef
Helena Back
0248-70 512

Hållbarhetsstrateg
Markus Svensson
0248-70 514

Företagsrådgivare/
Projektet F7

Per Segerstéen
0248-70 391

Besöksadress
Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Näringslivskontoret
795 80 Rättvik