Rättviks kommun

Företag, stöd och rådgivning

Näringslivskontoret är kommunens och företagarföreningen Närviks gemensamma kontaktorgan gentemot näringslivet.

Inom näringslivskontoret samordnas arbetet med både utvecklingen av det befintliga näringslivet och med nyetableringar.

Näringslivskontoret bevakar näringslivets intressen i den kommunala och statliga planeringen. Vi sätter dig i kontakt med rätt person eller organisation.

Om det finns ett befintligt nätverk eller projekt som jobbar med dina frågor sätter vi dig i kontakt med det. Om du vill starta ett nytt initiativ stöttar vi dig.

Vi tar emot och vidarebefordrar information om tillgänglig industrimark, lediga lokaler och företag som är till salu.

Vi samarbetar med Länsstyrelsen i Dalarnas län och informerar om deras statliga företagsstöd och landsbygdsstöd.

Allt som rör näringslivet "under ett tak"

Näringslivskontoret finns på Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15 i Rättvik.

Näringslivskontoret är ett servicekontor för näringslivet

Kontakta oss om

  • lokal och markfrågor
  • att hitta rätt kontaktperson hos myndigheter och förvaltningar
  • starta eget-rådgivning
  • olika bidrags- och låneformer
  • allmän företagsrådgivning
  • EU-information
  • samarbetspartners med mera. 

Konferensrum

I konferensrummet anordnar vi möten, konferenser och utbildningar. Olika näringslivsorganisationer som till exempel Köpmannaföreningen, LRF, Företagarna, branschgrupper, föreningar och företag kan använda rummet för sina sammankomster.

Har du gjort en livscykelanalys av ditt företag?

Som ett led i arbetet med Hållbart Rättvik erbjuder Näringslivsenheten fem företag i Rättvik möjligheten att genomföra en LCA kostnadsfritt.

Detta för att introducera verktyget för nyfikna företagare och för att påvisa vilka möjligheter som finns i analysen.

Vill du kunna kommunicera ansvar, medvetenhet och engagemang? Lär känna din verksamhet och era produkter ur ett hållbarhetsperspektiv!

OBS! Anmälan senast 5 februari 2017.
Kontakta: markus.svensson@rattvik.se

Kontakt

Näringslivschef
Helena Back
0248-70 512

Hållbarhetsstrateg
Markus Svensson
0248-70 514

Företagsrådgivare/
Projektet F7

Per Segerstéen
0248-70 391

Besöksadress
Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Näringslivskontoret
795 80 Rättvik