Företag, stöd och rådgivning

Näringslivskontoret är kommunens kontaktorgan gentemot näringslivet.

Inom näringslivskontoret samordnas arbetet med både utvecklingen av det befintliga näringslivet och med nyetableringar.

Näringslivskontoret bevakar näringslivets intressen i den kommunala och statliga planeringen. Vi sätter dig i kontakt med rätt person eller organisation.

Om det finns ett befintligt nätverk eller projekt som jobbar med dina frågor sätter vi dig i kontakt med det. Om du vill starta ett nytt initiativ stöttar vi dig.

Vi tar emot och vidarebefordrar information om tillgänglig industrimark, lediga lokaler och företag som är till salu.

Vi samarbetar med Länsstyrelsen i Dalarnas län och informerar om deras statliga företagsstöd och landsbygdsstöd.

Allt som rör näringslivet "under ett tak"

Näringslivskontoret hittar du i flygelbyggnaden på Vasagatan 1 i Rättvik.

Näringslivskontoret är ett servicekontor för näringslivet

Kontakta oss om

  • lokal och markfrågor
  • att hitta rätt kontaktperson hos myndigheter och förvaltningar
  • starta eget-rådgivning
  • olika bidrags- och låneformer
  • allmän företagsrådgivning
  • EU-information
  • samarbetspartners med mera. 

Konferensrum

I konferensrummet anordnar vi möten, konferenser och utbildningar. Olika näringslivsorganisationer som till exempel Köpmannaföreningen, LRF, Företagarna, branschgrupper, föreningar och företag kan använda rummet för sina sammankomster.

Kontakt

Per-Johan Backlund

Postadress
Rättviks kommun
Näringsliv
795 80 Rättvik