Rättviks kommun

Vill du bli avlösare?

Målade händer

Som avlösare fungerar du som avlastning för föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Avlösarservice ges med hemmet som utgångspunkt, men givetvis får avlösaren och den enskilde lämna hemmet för att till exempel gå på promenad, åka och bada, gå till lekplatsen eller till liknande aktivitet i närområdet.

Avlösarens funktion och ansvar

Avlösaren kommer vid önskad tidpunkt till bostaden så att föräldrar/anhöriga har möjlighet att lämna bostaden för att utföra andra aktiviteter. Vid avlösarservice ska färdtjänst eller allmänna kommunikationer användas. Det finns inget krav på att din avlösare måste ha bil eller körkort.

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli avlösare.

Kontakt

Enhetschef Stöd och omsorg
Jessica Pedersen
0248-70 383