Stina Evbjer – Ungdomsstrateg

Stina Evbjer.

"Det bästa är att få jobba med samhällsutveckling tillsammans med unga. Att verka för att förbättra Rättvik för att unga ska trivas är väldigt stimulerande "

Hur länge har du jobbat som ungdomsstrateg?

– Jag har jobbat som ungdomsstrateg i 4,5 år.

Varför har du valt att jobba med det du gör?

– Jag har en bakgrund i ungdomsrörelsen. Som ungdom var jag aktiv i Kulturpalatset Persborg där jag började intressera mig för föreningsliv och påverkansarbete. Senare engagerade jag mig i riksorganisationen Vi Unga som driver frågor om att barn och unga ska ha möjlighet att påverka genom att driva egna föreningar. Att fortsätta att jobba för att unga ska kunna påverka sitt liv och samhället är den största anledningen till att jag valt att jobba som ungdomsstrateg i Rättviks kommun.

Vad har du för utbildning?

– Jag är utbildad projektledare och upplevelseproducent.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?

– Det finns många utbildningar som är till stor fördel, exempelvis statsvetenskap, pedagogisk utbildning eller utbildning inom processledning. Men erfarenhet av att jobba med unga och politik är nog det viktigaste.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?

– Det bästa är att få jobba med samhällsutveckling tillsammans med unga. Att verka för att förbättra Rättvik för att unga ska trivas är väldigt stimulerande tycker jag. Jag samverkar med många olika personer i kommunen, i föreningslivet och i politiken. Det är roligt att få vara en del i att utveckla Rättvik.

Vad har du för utmaningar?

– En utmaning är att den demokratiska processen tar tid. Från det att en ungdom kommer med en idé till att den blir verklighet kan ibland ta väldigt lång tid. Samtidigt vet jag också att demokratin betyder delaktighet. Det är viktigt att det tar tid så att folk hinner få rätt information, möjlighet att komma med fler förslag och att få tid för att komma fram till ett bra beslut som inte missgynnar något annat.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– En vanlig dag består av planering av aktiviteter, projekt, presentationer eller möten. Oftast har jag några möten per dag då jag träffar olika grupper, exempelvis ett elevråd, en planeringsgrupp som jobbar med barnkonventionen, en projektgrupp som jobbar med sommarlovsaktiviteter eller ett möte mellan unga och politiker.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?

– Jag lär mig nya saker varje dag. Ungdomspolitik innefattar alla områden inom samhällsutveckling, så som skola, fritid, boende, arbete, hälsa, kollektivtrafik, service, och hållbarhet. Det finns massor att lära om dessa områden för att få förståelse om hur ungdomar kan påverka i sin vardag och samhället i stort. Jag deltar också i nätverk regionalt och nationellt för att hålla mig uppdaterad inom ungdomspolitiken. Omvärldsbevakning är en del av mitt arbete.

Finns det något mer du vill berätta?

– Rättviks kommun har en pott pengar för att möjliggöra ungdomars egna arrangemang och projekt. Är du mellan 13–25 år kan du om ansöka om pengarna för att skapa något kul för unga i Rättvik.

Din favoritplats/smultronställe i Rättviks kommun?

– På sommaren är det bad vid Helsingland och stranden. På hösten är det vandring och svampplockning vid Tre toppar. Vintertid är det skridskor på Siljan till Persborgs brygga och under våren är det fika i vitsippsdalen.