Elisabeth Nallgård – Förskolelärare

Elisabeth Nallgård.

"Att vara förskollärare är ett krävande arbete men det ger så mycket glädje tillbaka. "

Hur länge har du jobbat som förskolelärare?

– Sedan 1978.

Varför har du valt att jobba med det du gör?

– Ett arbete som jag önskat att ha redan från högstadiet.

Vad har du för utbildning?

– Högskola i tre år.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?

– Högskola, förskollärarlinjen.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?

– Ett fritt och omväxlande arbete under eget ansvar. Arbete både ute och inne.

Vad har du för utmaningar?

– Flerspråkighet i förskolan. Att hitta just det som det enskilda barnet behöver och att räcka till för barnen.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Omväxlande beroende på barngruppen. Det är full rulle från morgon till kväll. Olika aktiviteter inne och ute. Mat, lek och vila i lagom dos.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?

– Seminarium av olika slag och även litteratur, utbildningar av elevhälsan med mera. Det finns hur mycket som helst om viljan finns.

Finns det något mer du vill berätta?

– Att vara förskollärare är ett krävande arbete men det ger så mycket glädje tillbaka.

Din favoritplats/smultronställe i Rättviks kommun?

– Vitsippsdalen i full blom en försommardag.