Anna-Maja Jansson – Socialsekreterare

Anna-Maja Jansson.

"Det är roligt och utmanande, inte alltid enkelt men det ger väldigt mycket tillbaka när vi märker att det gå bra för dem vi möter. "

Hur länge har du jobbat som socialsekreterare?

– Jag tog socionomexamen 2017 och har varit socialsekreterare sen dess. Jag har arbetat i Rättvik sedan 2019.

Varför har du valt att jobba med det du gör?

– Jag har alltid velat arbeta med människor och något som känns meningsfullt, jag vill vara med och göra skillnad, det känns fint. Socionom lockade också i och med att det är ett brett yrke, det finns massa olika jobb att göra.

Vad har du för utbildning?

– Jag är socionom, 3,5 år högskolestudier.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?

– I Rättviks kommun är målet att alla socialsekreterare ska vara socionomer. Då krävs socionomexamen. Arbetar du på enheten för barn- och familj är socionomexamen ett krav.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?

– Det är varierande och olika varje dag. Det är ganska fritt och mycket eget ansvar. Jag får själva planera mina dagar. Sen har jag mycket kontakt med många olika människor i Rättviks kommun. Vi träffar föräldrar, barn, unga, äldre, nya rättvikare och gamla rättvikare. Det är väldigt roligt och lärorikt att möta alla. Vi har också kontakt med andra yrkesverksamma i olika professioner. Jag lär mig väldigt mycket om samhället genom att arbeta på socialtjänsten.

Vad har du för utmaningar?

– Tiden! Vi har ett högt tryck och har alltid att göra. Jag kan planera min dag på ett sätt men så plötsligt händer något akut och jag måste prioritera om. Det är inte alltid enkelt men det är också det som är tjusningen på något vis. Vi vill så mycket!

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– En typisk arbetsdag… svårt att säg eftersom de är så varierande. Men varje dag innebär kontakt med människor. Det kan till exempel vara i fysiska möten på kontoret, per telefon, i skolan eller hembesök. Sen sitter jag alltid vid datorn en del av dagen och skriver.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?

– Det finns många möjligheter. Vi har internutbildningar, handledning, externutbildningar och tar emot studenter. Allt det innebär utveckling tycker jag. Sen ingår vi i ett koncept som heter Yrkesresan som Sveriges kommuner och regioner tagit fram. Yrkesresan ska dra igång hösten 2021. Det är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Det är jätteviktigt. Det är både distansundervisning och gemensamma kursdagar. Det tror jag kan bli bra för vår utveckling.

– Sen om man tänker utveckling som i att göra karriär så finns de möjligheterna också. Dels kan du till exempel söka andra tjänster inom socialtjänsten, som socionom i skolan eller öppenvårdsbehandlare. Men du kan också bli 1:e socialsekreterare vilket innebär ett arbetsledande ansvar över socialsekreterarna. Eller kvalitetsutvecklare som syftar till att arbeta med att säkerställa kvalitén på det vi gör, hålla oss uppdaterade inom socialtjänstens alla områden så att vi arbetar efter senaste lagar, föreskrifter och regler. Sen kan du bli enhetschef också om du vill det.

Finns det något mer du vill berätta?

– Det är verkligen ett toppenjobb! Det är roligt och utmanande, inte alltid enkelt men det ger väldigt mycket tillbaka när vi märker att det gå bra för dem vi möter. Vi kan hjälpa till och skapa förändringar för den enskilda. Vi har också en trygg grupp och är bra på att stötta varandra. Det känns viktigt när vi jobbar med utredningar som kan vara tunga. Här har vår arbetsgivare lyckats skapa ett bra arbetsklimat.

Din favoritplats/smultronställe i Rättviks kommun?

– Att kunna åka ner till Långbryggan och äta lunch en helt vanlig solig onsdag känns lyxigt. Sen tycker jag att Björgården är värt ett besök.