Rättviks kommun

Lättläst – Vem bestämmer?

En ordförandeklubba med Rättviks vapen.

Ordförandes klubba. Foto: © Martin Litens.

Du väljer vem som ska bestämma
i kommunen.

Vart fjärde år är det val i Sverige.
Då väljer svenska folket vilka som ska
styra i kommuner, landsting, riksdag och regering.

Det är folket som väljer vilka politiker
som ska bestämma i kommunen.

Politikerna beslutar vad som ska göras,
men du kan också vara med och bestämma.

Alla som bor i Rättviks kommun ska
kunna vara med och bestämma.
Det är en viktig del av demokratin.

Du kan ta kontakt med politiker
och säga vad du tycker.
Du kan fråga vad de gör eller fråga
vad de har bestämt.

Det finns flera olika sätt att ta kontakt
med politiker.
Du kan skicka e-post, ringa eller skicka brev.

Du som bor i Rättviks kommun kan
lämna ett förslag till politikerna som är
med i kommun-fullmäktige.

Det kallas för medborgar-förslag.

Skriv vad du tycker att politikerna ska
göra.
Brevet ska du skicka till:
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Kontaktinformation

Kommunsekreterare
Margareta Östberg
telefon-nummer 0248-70 184

Relaterad information

Medborgarförslag