Rättviks kommun

Lättläst - Vad är en kommun?

Rättviks kommunhus. En stor vit två våningar hög byggnad.

Rättvikskommunhus. Foto © Yvonné Öhrnell

Det finns 290 kommuner i Sverige.

Kommunerna har ansvar för att det finns förskola, skola och gymnasium.

Kommunen har också ansvar för att
det finns äldre-omsorg och omsorg för
personer med funktions-nedsättning.

Kommunen ska hjälpa till med
försörjnings-bidrag till de som behöver.

Kommunen ska ordna så att det finns
bibliotek, vatten, avlopp och
räddnings-tjänst.
Brandkår är exempel på räddnings-tjänst.

Kommunen ska också hålla rent,
ta hand om soporna och bestämma
hur man får bygga i kommunen.

De som bor i kommunen väljer vilka
som ska styra i kommunen.

De som bor i kommunen betalar
kommunens arbete med sina skatte-
pengar.
Kommunerna får också pengar från
staten.

Kommunen arbetar också med att ordna sådant som människor kan göra på fritiden.

Kontaktinformation

Kommunsekreterare
Margareta Östberg
telefon-nummer 0248-70 184

Rättviks Kommun