Rättviks kommun

Lättläst om tystnads-plikt

Alla som arbetar med personer 
med funktions-nedsättning
har tystnads-plikt.

De får inte tala om dig med andra.
De får inte tala om vad du har berättat.
 

De får inte berätta något om dig
för myndigheter om du själv inte vill det.

De får inte lämna papper om dig
till andra personer.
Du har rätt att läsa din journal och
annat som är skrivet om dig.