Rättviks kommun

Lättläst om - Vilket stöd behöver du?

Handläggaren träffar dig för att göra
en utredning.
Handläggaren tar reda på vad du
behöver och om du har rätt till stöd
enligt LSS.

När utredningen är klar får du veta om
du kan få stöd och vilket stöd du
kommer att få.
Beslutet står på ett papper.

Överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet
kan du överklaga hos förvaltnings-rätten.
Handläggaren kan hjälpa dig med att
överklaga.

Hur fungerar stödet?

När det är bestämt vilket stöd
du ska få bestämmer du och din
handläggare tillsammans vad som
är bäst för dig.

Uppföljning

Du och din handläggare träffas för att se att allt är bra för dig.

Individuell plan

Om du har rätt till stöd enligt LSS kan du be att få en individuell plan.


Det är en plan bara för dig.
I planen står vilket stöd du behöver,
vilket stöd du vill ha och
hur alla ska samarbeta om ditt stöd.

Kontakt

LSS-handläggare

ring telefon-nummer

0248-70 220

Säg att du vill prata med
LSS-handläggaren.