Rättviks kommun

Lättläst om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har rörelse-hinder och har mycket svårt att gå kan få parkerings-tillstånd.

Du kan få parkerings-tillstånd både om du kör själv eller åker med någon annan.

Det är bara den som fått tillståndet som får använda det.

Kommunen ger tillstånd till personer med svåra rörelse-hinder att parkera på särskilda platser.

Tillståndet gäller i hela landet och
i alla EU-länder.

Kontakt

Trafikhandläggare
Jeanette Engström
0248-70 155