Rättviks kommun

Lättläst om kontakt-person

Kontakt-personer hjälper dig
som har en funktions-nedsättning.

Kontakt-personerna följer med
dig ut. Till exempel för att träffa
andra människor och vara med i olika
aktiviteter.

Kontakt-personen ska vara som din vän.
Kontakt-personen är någon som du kan prata med.

Du och kontakt-personen kan
till exempel gå och handla eller
gå på bio tillsammans.

Kontakt

LSS-handläggare

ring telefon-nummer

0248-70 220

Säg att du vill prata med
LSS-handläggaren.