Rättviks kommun

Lättläst om familje-hem

Familje-hem eller bostad med särskild
service för barn och ungdom

Barn och ungdomar som har
funktions-nedsättningar
och inte kan bo hos sina föräldrar,
ska kunna bo i ett familje-hem.
Då bor du i en familj.

Du kan också bo i en bostad med
särskild service. Då bor du
tillsammans med andra barn och
ungdomar med funktions-nedsättning.
Ett exempel är elevhems-boende när du går i skolan långt hemifrån.

Kontakt

LSS-handläggare

ring telefon-nummer

0248-70 220

Säg att du vill prata med
LSS-handläggaren.