Rättviks kommun

Lättläst om daglig verksamhet

Du kan ha rätt till daglig verksamhet.


Du ska vara i yrkesverksam ålder men inte ha ett arbete eller gå på någon utbildning.

Daglig verksamhet ger en struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet.


Rätten till ett arbete

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till ett arbete.

Därför finns Daglig verksamhet.

Här kan du prova många olika arbetsuppgifter.

Det kan till exempel vara att montera, packa varor eller sortera kläder.

Du kan också få öva dina sinnen i våra sinnesrum.

På daglig verksamhet arbetar du tillsammans med andra.

Behöver du hjälp med dina arbetsuppgifter får du det av oss.

Vårt mål är att du ska må bra hos oss.


Så här arbetar vi på daglig verksamhet

Vi bestämmer tillsammans vad du ska arbeta med.

Du får arbeta med det som passar dig bäst.

Du kan arbeta i en större arbetsgrupp.

Du kan arbeta med egna arbetsuppgifter med hjälp av oss.

Du kan också arbeta på ett företag.


En vanlig arbetsdag

Vi träffas på morgonen och bestämmer vad vi ska arbeta med under dagen. Därefter åker vi och börjar sedan arbeta.

Varje dag äter vi lunch tillsammans.

Du betalar själv för lunchen.

Efter lunchen arbetar vi igen.

Vi åker också på eftermiddagen. 


Du får praktisera

Du kan få pröva att arbeta på andra ställen.

Det kan vara på en annan daglig verksamhet eller på ett företag.

När du är på ett företag åker vi dit för att se att du har det bra.

Du kan läsa på särvux

När du har daglig verksamhet kan du läsa på Särvux.

Oftast har du en eller två lektioner i veckan.

Du måste själv ansöka hos Särvux om du vill läsa där.

Du får en ersättning av oss för varje dag du arbetar.

Den kallas för habiliteringsersättning.

Du har rätt att vara ledig.

Du meddelar oss när du vill vara ledig.

Du är också ledig alla helgdagar som påsk, jul och nyår.


Att komma hit

Du tar dig själv till den dagliga verksamheten.

Du kan också beställa arbetsresa.

Då åker du med färdtjänst.

Du ansöker om färdtjänst hos kommunen.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk vill vi att du berättar det för oss.

Ring till din gruppledare samma morgon som du blir sjuk.

Vi som är grupphandledare

Vi som arbetar inom Daglig verksamhet är grupphandledare.

Vi finns här för att ge dig stöd när du behöver det.

Vi ser också till att du jobbar i en grupp som passar dig.

Behöver du hjälp med något vänder du dig till oss.


Vem får daglig verksamhet?

För att få daglig verksamhet ska du ha fyllt 18 år.

Du måste ha en utvecklingsstörning,
autism eller fått en bestående
hjärnskada i vuxen ålder.

Om du har jobb någon annanstans kan du inte jobba inom daglig verksamhet.


Att ansöka om daglig verksamhet

Du ansöker själv om daglig verksamhet.

Det gör du hos kommunens LSS-handläggare.

Kontakt

LSS-handläggare

ring telefon-nummer

0248-70 220

Säg att du vill prata med
LSS-handläggaren.