Rättviks kommun

Lättläst om avlösarservice i hemmet

Föräldrar som har barn eller ungdomar
med funktions-nedsättning har rätt till
avlösar-service.

En avlösare är en person som familjen är med och väljer.

Personen kommer hem till er och är
tillsammans med barnet som har
funktionsnedsättning.
Det gör att föräldrarna kan göra något annat.

Kontakt

LSS-handläggare

ring telefon-nummer

0248-70 220

Säg att du vill prata med
LSS-handläggaren.