Rättviks kommun

Lättläst om olika stöd

LSS ger rätt till olika slags stöd. Läs om dem här.

Avlösar-service i hemmet

Bostad med service och grupp-bostad

Dag-verksamhet

Familje-hem

Kontakt-person

Kort-tids-tillsyn

Kort-tids-vistelse (Kortis)

Led-sagar-service

Personlig assistent

Råd och stöd

LSS är en förkortning för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kontakt

LSS-handläggare

ring telefon-nummer

0248-70 220

Säg att du vill prata med
LSS-handläggaren.