Rättviks kommun

Lättläst om att bygga och bo i Rättviks kommun

Rättviks kommun har en vacker och
till-gänglig natur.
Vi arbetar för att bevara naturen och
vi arbetar för att bevara våra byar.

Det är viktigt för oss att ha
by-skolorna kvar.

Det är viktigt för oss hur
landskapet ser ut.
Nya hus ska passa in i landskapet.

Vi hjälper till med bygg-lov och
kartor.
Vi utreder om strandskydd behövs
när du vill bygga vid en sjö eller bäck.

Vi mäter tomter och gör nya kartor
så du ska se var nya hus finns.

Vi säljer tomter till företag och
privat-personer.

Vi kan också hjälpa till med
frågor om vatten, avlopp och
livsmedels-hantering.

Vi kontrollerar vattnet på
allmänna bad-platser.

Det är oss du ska prata med när
du ska göra en kompost på din tomt.

Om du vill stå och sälja något
på Torget ska du ringa till oss.

Rättviks Kommun