Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Lättläst om grundskola

Grundskolan är förskoleklass
och 9 skolår.

Grundskolan är för alla barn mellan
6 år och 16 år.
Särskolan är för barn som har
olika funktions-nedsättningar.

Alla grund-skolor har fritids-hem.
Fritids-hemmet är öppet före skolan
och efter skolan.
Fritidshem kallas oftast fritids.
Där får barn mellan 6 år och 13 år vara
när föräldrarna arbetar.

Barn med funktions-nedsättning som
behöver fritids-hem
efter att de fyllt 12 år
ska ansöka om det till kommunen.

 

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret
telefon-nummer 0248-70 257