Rättviks kommun
Rättviks kommun

Penningpungen

Benen på en skatebordåkare i en ramp

Foto: www.mostphotos.se/Michael Erhardsson

Vill du arrangera eller skapa något kul för unga i Rättvik? Nu kan du som ung söka pengar till genomförande av idéer och projekt!

Vad behöver man uppfylla för att få söka?

  • Projektet ska genomföras och rikta sig till barn och unga i Rättviks kommun.
  • Du som söker ska vara mellan 13-25 år
  • Projektet måste vara drogfritt

Hur går det till när jag skickat in min ansökan?

  • Ansökan kommer till ungdomsstrategen
  • Rådet för ungdomsfrågor går igenom alla inkomna ansökningar på närmast efterföljande sammanträde. De fattar beslut om vilka som beviljas bidrag, och motiverar både avslagna och beviljade ansökningar.
  • Ungdomsstrategen kontaktar ansvariga för projektet och träffar dem för att gå igenom hur bidraget betalas ut.
  • Projektet genomförs.
  • Senast en månad efter avslutat projekt fyller projektansvariga i en redovisning av hur allt har gått. Redovisningen görs på en blankett som finns hos ungdomsstrategen eller på webben.

Ansökningsformulär

Uppgifter Projekt

Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke

För mer information

Ungdomsstrateg
Stina Evbjer
0248-70 288