Redovisa Penningpungen

Projektredovisning

Fyll i alla fält som passar in i ditt genomförda projekt.


Stipendiatens uppgifter

Projektredovisning
Hur tycker ni att projektet har lyckats? Jämför med projektbeskrivningen. Blev det som ni tänkt er? Blev det bättre/sämre? Vad har ni fått för bra/dåliga erfarenheter? Vad har ni lärt er?

Deltagare, besökare, publik, läsare eller liknande.

Skriv ner inkomster och utgifter (Ange också summan för inkomster och utgifter var för sig). Använd rubriker som passar ert projekt. (Exempel på rubriker för inkomster: Bidrag från Penningpungen, andra bidrag, intäkter. Exempel på rubriker för utgifter: Arvoden, lokal, resor, administration och marknadsföring)Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke

När jag skickar in formuläret intygar jag att uppgifterna i projektredovisningen och den ekonomiska redovisningen är korrekta.