Idépeng

Logotype idépeng.

Logotype idépeng.

Har du en idé som du vill förverkliga?

Idépeng är ett arrangörsstöd som unga mellan 13-25 år kan söka som bor i Rättviks kommun. En Idépeng kan sökas för att exempelvis ordna ett arrangemang eller projekt, stort som smått, inom idrott, teater, film/foto, konst, dans och mycket mer.

Vem kan söka?

Idépeng är för ungdomar som är folkbokförda i Rättviks kommun och är mellan 13–25 år. Du kan söka ensam eller tillsammans med andra.

Villkor för att söka Idépeng

  • Den sökande eller de sökande måste vara mellan 13–25 år.
  • Föreningar/organisationer får inte söka bidraget.
  • Den eller de som söker bidraget måste vara skrivna i Rättviks kommun.
  • Barn och ungdomar som inte är med och arrangerar ska kunna ta del av arrangemanget.
  • Det får inte finnas något vinstsyfte.
  • Arrangemanget måste äga rum i Rättviks kommun.
  • Rättviks kommun utser en stödperson till varje beviljad ansökan för att hjälpa till med nödvändiga kontakter för projektets genomförande.
  • Projektet måste vara tobak-, alkohol-, och drogfritt.
  • Maxbelopp att söka är 10 000 kronor.

Hur ansöker man till idépeng?

Du ansöker om idépeng genom att fylla i alla uppgifter i ansöknings­formuläret nedanför.

Efter ansökan

När du fyllt i ansökningsformuläret kommer kommunens Ungdomsstrateg kontakta dig för att gå igenom ansökan. Beslut om idépeng hanteras av trafik-, ungdoms- och fritidsenheten eller förvaltningschef för samhälls­utvecklings­förvaltningen.

Du ansöker om idépeng genom att fylla i alla uppgifter i ansöknings­formuläret nedanför.

Ansökningsformulär


Skriv en kort beskrivning av idén. Vad vill du/ni göra? Hur vill du/ni genomföra er idé?

Skriv för- och efternamn på alla medsökande.

Beskriv vad pengarna ska användas till och vad det kostar.

Skriv mail och/eller telefonnummer.
Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke

För mer information

Ungdomsstrateg
Malin Norberg
0248-70 288