Kyrkstig i Ore

En av de röda pilar som märker ut kyrkstigen. Texten på pilen är KYRKSTIG.

Vandra från Norrboda till Ore kyrka. Foto: © Magnus Andersson

En vandringsled längs vägar och stigar mellan Ore kyrka och Gammelstan i Norrboda.

År 1997 genomfördes en inventering av de gamla kyrkstigarna i Ore. Genom att fråga gamla orebor om vad de visste om detta kunde de gamla kyrkstigarna sedan ritas in på kartor.

Längs kyrkstigen från Norrboda anslöt även stigar från Sörboda och Sunnanhed. Detta är en av de leder som folk förr i tiden och ända fram till 1940–1950-talet använde sig av för att komma till kyrkan. Förutom att vandra längs stigar och vägar från de olika byarna i Ore använde man båtar för att ta sig till kyrkan. Båtplatser fanns bland annat i Sunnanhed och på Östansjö. Befolkningen i Furudals Bruk hade sin båtplats vid Oreälvens mynning. Än idag anländer folk med båt till kyrkan och gudstjänsten men numera endast på ”Båtsöndagen”, söndagen i vecka 27 när också Oreveckan invigs.

På tavlor efter Kyrkstigen och efter orange markerade stigar i närområdet, runt höjden (Lukohol) söder om övre kyrkogården och till Slipstensudden, finns information om speciella platser.

Information

LängdCirka 6 kilometer
OmrådeOre
SvårighetDe enda svårigheter som finns efter leden är att det kan vara blött i vissa partier om det regnat mycket.
MärkningLeden är markerad med trästolpar med mörkröd topp samt pilar på vissa ställen.
Start-MålGammelstan i Norrboda–Ore kyrka
TerrängTerrängen är ganska flack, skogsstigar och skogsvägar.

Bilder