Storsveden

Storsvedsbästan.

Storsvedsbästan sommaren 2002. Foto: © Karin Kers

Storsveden är ett naturreservat som bildades 2010. Det är blommor och ovanliga arter av gräs som är den största upplevelsen i området. Här finns de rara blommorna blåsippa, vårärt och torta, men även den pampiga orkidén guckusko.

Storsvedsbästan var en fridlyst lind i området som var känd flera hundra år tillbaka som Linnès lind. Linden finns omtalad i Carl von Linnès "Dalaresa".

Storsvedsbästan föll vid höststormarna 2002

Det 20 meter höga trädet förklarades som naturminne 1997 men tyvärr föll det under en storm 2002. Den liggande kronan grönskar dock och vid stambasen har nya skott kommit upp. Ett stängsel har satts upp runt de nya skotten för att hindra att de betas av viltet. När de nya skotten är tillräckligt höga kommer vi att ta bort stängslet.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • köra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, med följande undantag - med länsstyrelsens tillstånd får markägare till fastigheter som gränsar till reservatet utföra transporter till och från traktorvägen genom reservatet med fordon som inte ger skador på mark eller vegetation.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Länsstyrelsen Dalarna: Information med kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Visit Dalarna
0771-62 62 62
info@visitdalarna.se

visitdalarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid ändring, tillägg eller borttagning av information kontakta:
Rättviks kommun, webbredaktionen, 0248-70 125

Information

OmrådeBoda. Drygt två mil norr om Rättvik.
Start-MålFölj väg 301 till Gulleråsen som ligger ungefär 2 mil norr om Rättvik.