Skärberget

Naturreservatet utgör Skärbergets östsluttning, ned mot sjön Amungen.

Området har två naturtyper, båda med en genomsnittlig ålder av cirka 130 år. Områdets västra del utgörs av den blockrika, torra och fattiga bergsbranten. Här dominerar en klen tallskog med ett stort inslag av unga björkar och enstaka granar. Inslaget av gamla döda liggande och stående träd, så kallade lågor och torrträd, är stort och dessa hyser ofta spår av bränder.

Vid bergets fot och österut tar en mer blandad skog över på friska och sumpiga marker. Här finns gott om lövträd, främst björk men även asp, al och sälg.

I några sumpigare områden uppträder större bestånd av klibbal. Brandspår finns rikligt i stora gamla stubbar.

I områdets norra del finns även några blöta sänkor med rikligt med torrträd.

Berggrunden består huvudsakligen av granit med ett stråk av felsisk metavulkanit i västligaste delen.

Bildades: 2011
Storlek: 99 ha
Kommun: Rättvik
Läge: Reservatet ligger knappt 20 km öster om Furudal, söder om Dalfors nära Amungens norra strand.
Service: Inga speciella anordningar finns.

Karta

Länk till hitta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Visit Dalarna
0771-62 62 62
info@visitdalarna.se

visitdalarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid ändring, tillägg eller borttagning av information kontakta:
Rättviks kommun, webbredaktionen, 0248-70 125

Information

OmrådeKnappt 20 km öster om Furudal, söder om Dalfors nära Amungens norra strand.