Hålåheden

Största delen av Hålåheden är en tallskog på storblockig mark. Här och där växer björkar, gran och enstaka sälgar. På flera av tallarna finns brandljud (en stamskada orsakad av värme från skogsbrand) som visar att skogen har påverkats av flera skogbränder.

På många av sälgarna växer lunglaven, ett kvitto på att det handlar om en biologiskt värdefull skog.

På Hålåheden finns också rätt mycket torrträd, brandstubbar, lågor, högstubbar, hålstubbar och grova gamla mosslågor. Det är viktigt för att ovanliga insekter och fåglar ska kunna trivas.

I områdets sydöstra kant rinner en liten bäck. Här växer en grov gammal örtrik blandskog med flera grova gamla torrakor.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med följande undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 86 ha
Kommun: Rättvik
Läge: Området ligger ca 14 km norr om Furudal.
Service: Inga anordningar finns i reservatet.

Karta

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Visit Dalarna
0771-62 62 62
info@visitdalarna.se

visitdalarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid ändring, tillägg eller borttagning av information kontakta:
Rättviks kommun, webbredaktionen, 0248-70 125

Information

OmrådeCa 14 km norr om Furudal