Fräkentjärnarna

Fräkentjärnarna ligger i Rättviks allra nordligaste hörn, alldeles intill gränsen till Gävleborgs län. Skogen är gammal och starkt påverkad av brand.

Eldhärjad sluttning

I Fräkentjärnarnas naturreservat kan man stifta bekantskap med något som blir allt ovanligare i svensk natur, nämligen riktigt gamla träd. Här finns många tallar som överlevt sin 200-årsdag.

Dessa tallar har stått emot tidens tand, överlevt allt från torka, näringsbrist, parasitangrepp och stormar till smällkalla vintrar. De har även klarat av en naturkraft som vi sällan ser nuförtiden i svensk natur: brand. Skogen vid Fräkentjärnarna har upprepade gånger varit brandhärjad; på många av tallarna ser man brandljud på stammarna. På vissa träd kan man se att de överlevt så många som sex bränder under sin livstid!

Många arter hotas av avsaknad av brand

Att denna naturkraft i stort utsträckning saknas i den svenska skogen idag (de flesta naturliga skogsbränder släcks omgående) har lett till att många arter som är anpassade till brandhärjade miljöer minskat i antal och utbredning i modern tid.

Här finns de hotade arterna kvar

Av intressantare vedsvampar som observerats i området finns gräddporing, tallticka, rynkskinn och möjligen ostticka. Lunglav förekommer ymnigt på sälg i kanten mot de fuktigare markerna kring blocksänkor.

Hela reservatet utgörs av en östligt vänd sluttning, som domineras av tallskog på blockig mark. Från väst kommer en större bäck som forsar nerför den blockiga sluttningen, omgiven av buskigare vegetation. I sin övre del omges bäcken av fin klibbalssumpskog.

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 104 ha
Kommun: Rättvik
Läge: Reservatet ligger drygt 4 mil norr om Furudal och 2 mil söder om Los.
Service: Inga anordningar finns.

Karta

Länk till hitta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Visit Dalarna
0771-62 62 62
info@visitdalarna.se

visitdalarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid ändring, tillägg eller borttagning av information kontakta:
Rättviks kommun, webbredaktionen, 0248-70 125

Information

OmrådeDrygt 4 mil norr om Furudal och 2 mil söder om Los