Dalen-Hökolsberget

En rastplats med bord i en glänta med lövskog.

Dalen. Foto: © Pia Söderström.

Ett intressant naturområde på Hökolsbergets sluttning. Här kan du följa många stigar och uppleva allt det unika från vitsippsdalen och lövskogar till gammal granskog.

Område med stora variationer

Variationen är stor inom området från helt öppna ytor närmast byn till mycket tät lövskog där granen börjar göra sitt intåg. Hela området är klassificerat som skog med höga naturvärden av Skogsvårdsstyrelsen. Delar av granskogen uppe på berget är biotopskyddad. Området är skyddat från avverkning.

Lavar, blommor och fåglar trivs i dessa skogar

Skinnlav har hittats i området vilket tyder på att skogsmarken har höga naturvärden. Den växer främst på gammal asp i blandskogar. I den fuktiga skogsmiljön är växtligheten frodig och det finns gott om olika blommor. Även fågellivet är rikt med till exempel häckande spillkråka, stenknäck och rosenfink samt olika sångare, bland annat grönsångare och härmsångare.

Från lövskog till granskog och lite andra arter

Upp mot Hökolsberget övergår lövskogen i gammal granskog där det finns mycket döda träd, både stående och liggande. I de centrala delarna, som sedan tidigare är ett biotopskyddsområde, är åldern på träden cirka 180 år och de ovanliga svamparterna ullticka, rosenticka och rynkskinn har hittats på gamla, grova granlågor. Dessa svampar indikerar barrnaturskogar med höga naturvärden.

Tjäder, järpe, tretåig hackspett och spillkråka finns i området som är relativt kuperat med inslag av små våtmarker. Granen är vanligast men här finns även lite tallar och björkar. Mindre avverkade ytor samt yngre skog förekommer också.

Vitsippor och fågelsång lockar till friluftsliv

På våren när vitsipporna blommar och fågelsången är som intensivast är det många som besöker Dalen. Det är ett viktigt strövområde för närboende året runt. Toppen på Hökolsberget är ett vandringsmål och ett naturligt rastställe och utsiktspunkt.

Rättviks kommun beslutade 2010 att området är naturreservat.

Information

OmrådeStrax öster om centrala Rättvik
MärkningBiotopskyddets gräns markeras med vita ringar runt träden och en vit stjärna.

Bilder

Karta

Kontakt

Visit Dalarna
0771-62 62 62
info@visitdalarna.se

visitdalarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid ändring, tillägg eller borttagning av information kontakta:
Rättviks kommun, webbredaktionen, 0248-70 125