Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Kulturpris och stipendier

Diplom utformat av Thomas Hellström.

Diplom utformat av Thomas Hellström. Foto: Lotta Lindbeck ©.

Rättviks kommuns kulturpris

Priset delas ut årligen som erkänsla för eller stöd åt förtjänstfull insats inom olika kulturområden. Hit räknas forskning, litteratur, konst, musik, teater, film, folkbildning eller annan betydande kulturell verksamhet.

Kulturpriset består av ett diplom samt en prissumma som för närvarande uppgår till 10 000 kronor. Priset kan endast tilldelas personer som är bosatta i, eller har anknytning till, Rättviks kommun.

Utdelningsrutin: mottagare av kulturpriset utses varje år före den sista november. Pristagare utses av kommunstyrelsen efter förslag från allmänheten eller från kulturenheten. Utdelningen sker vid kommunfullmäktige i december.

Förslag inlämnas eller insändes till
Rättviks kommun, 795 80 Rättvik
kultur@rattvik.se

Kulturpris 2016, Sege Johansson

Sege är känd för sin medryckande improviserande stilkänsla, sitt vackra spel och trumpetton. Han har med stor entusiasm fostrat, inspirerat och varit en fantastisk ledare och lärare under många år för blåsmusikanter i bygden. Han har medverkat i allt från jazzensembler till olika ceremonier och högtider i såväl kommunala som kyrkliga sammanhang. Sege är en förebild inom musiken i vår kommun och är väl värd Rättviks kommuns kulturpris.

Kulturpristagare i Rättvik​

2016 Sege Johansson
2015 Tin Gumuns
2014 Matts Fällman
2013 Elisabeth Anlén
2012 Cia Embretsen
2011 Karin Karls, Lennart Nygårds och Astrid Lindquist
2010 Kerstin och Jim Orr
2009 Arne Bjernulf
2008 Pers Hans Olsson
2007 Ingrid och Sune Bergman
2006 Sjurbergs byalag
2005 Sune Garmo
2004 Ulla Hjort, Sven-Erik Swenn
2003 Ingrid Sandh
2002 Marie Hedberg (postumt)
2001 Roland Pettersson
2000 Evert Sandin
1999 Sid Jansson
1998 Gudrun Kellner och Gunnel Larsen
1997 Margareta Dellefors
1996 Ingen utdelning
1995 Kent-Göran Nygårds och Mats Peres
1994 Thomas Hellström och Poul Larsen
1993 Hans Börtas och Rättviks Lilla Spelmanslag
1992 Hans-Erik Åkerman
1991 Karin Hedman-Larsson, Birgit Säterkvist
1990 Rune Lindenor
1989 Alfred Söderkvist
1988 Ingemar Jansson
1987 Svea och Gustav Pekkos
1986 Bertil Spåman
1985 Märta Gisslar
1984 Johannes Marxen, Bertil Gatu
1983 Axel Runns, Axel Björklund
1982 Rättviks spelmanslag
1981 Sven Florén, Gunnar Ekström
1980 Anita Sold, Pål Olle Dyrsmeds
1979 Georg Landberg, Per Thorslund, Tord Tjeder

Kontaktinformation

Rättviks kulturhus
0248-70 197
kultur@rattvik.se

Besöksadress
Storgatan 2
795 30 Rättvik